studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Studia Podyplomowe NLP i Coaching z certyfikatem ICI

Zapraszamy na jedyne w Polsce
Studia Podyplomowe NLP i Coaching
z certyfikatem ICI

 

 coaching i nlp

 Studia podyplomowe NLP i Coaching Kraków

 

 

 
COACHING I NLP - czyli jak wydobyć potencjał tkwiący w człowieku
Czy możliwe jest chodzenie boso po rozżarzonych wÄ™glach? Czy trener boksu, który nigdy nie walczyÅ‚ na ringu, jest w stanie uczynić ze swojego podopiecznego mistrza Å›wiata? Czy ograniczenia, które nami kierujÄ…, nie tkwiÄ… tylko W naszych umysÅ‚ach? Czy można pokonać stres zawodowy i z powrotem czerpać przyjemność z wykonywanej pracy? Owszem. Jak to zrobić, można dowiedzieć siÄ™ studiujÄ…c Coaching i NLP, unikatowy, podyplomowy kierunek dostÄ™pny w Wyższej Szkole Informatyki i ZarzÄ…dzania w Rzeszowie.
Czytaj
 
NeuroLingwistyczne Programowanie (NLP)


PodążaÅ‚em w życiu różnymi drogami i choć nadal jestem w drodze teraz już wiem dokÄ…d zdążam. Zapraszam CiÄ™ do uczestnictwa w prowadzonych przeze mnie zajÄ™ciach ponieważ prowadzÄ™ je od 20 lat, a to oznacza (choć oczywiÅ›cie nie musi), że wiem także co jest możliwe, a co nie.  A przede wszystkim wiem, wiem na pewno, że to Ty sam masz w sobie odpowiedni potencjaÅ‚, by dokonać wszelkich zmian w swoim życiu, bo żaden trener, ba żaden mag nie jest w stanie przeżyć Twojego życia zamiast Ciebie. Ja mogÄ™ Ci tylko pokazać rozmaite rozwiÄ…zania, które pomogÄ… Ci znaleźć TwojÄ… wÅ‚asnÄ… drogÄ™ do celu, a dziÄ™ki temu zmiany, których dokonasz bÄ™dÄ… szczególnie cenne i trwaÅ‚e, bo zgodne z TwojÄ… tożsamoÅ›ciÄ… i wartoÅ›ciami.

DziÄ™ki zmianom osiÄ…gniÄ™tym w sposób, jaki Ci proponujÄ™, sam staniesz siÄ™ magiem, jednak takim, który bezpieczny jest dla otoczenia i siebie samego, bo tak jak stary mistrz stary mag z powieÅ›ci "Czarniksiężnik z Archipelagu" Ursuli K. Le Guinsam sam z przekonaniem bÄ™dziesz mógÅ‚ powiedzieć " MyÅ›laÅ‚em niegdyÅ›, że mag to ktoÅ›, kto potrafi uczynić wszystko. Tak myÅ›leliÅ›my wszyscy. A prawda jest taka, że im bardziej roÅ›nie prawdziwa moc czÅ‚owieka, im bardziej poszerza siÄ™ jego wiedza, tym bardziej zwęża siÄ™ droga, którÄ… może on kroczyć; aż wreszcie niczego już nie wybiera, lecz czyni tylko i wyÅ‚Ä…cznie to, co musi uczynić."
 
KALENDARIUM CHWAŁY NLP
najlepszy trener nlpGdzie sÅ‚owo „PIERWSZY” eksploatowane jest na wszystkie możliwe sposoby (choć prawdÄ™ mówiÄ…c moglibyÅ›my użyć go gęściej ale dobry smak nie pozwala nam ujawnić wszystkich naszych przewag i doskonaÅ‚oÅ›ci …)
Czytaj
 
POZIOM PRACTITIONER
POZIOM PRACTITIONER zapewnia poznanie podstawowych technik i strategii NLP oraz abecadła porozumiewania się z sobą i z innymi. Kurs zapoznaje słuchacza z rozmaitymi modelami skutecznego działania w sferach komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Czytaj
 
POZIOM MASTER
POZIOM MASTER obejmuje techniki rozszerzajÄ…ce niektóre aspekty kursu PRACTITIONER. W tym treningu szczególnÄ… uwagÄ™ zwraca siÄ™ na wiÄ™kszÄ… poprawÄ™ skutecznoÅ›ci wszystkich rodzajów komunikacji - zarówno werbalnej, jak niewerbalnej oraz gÅ‚Ä™bsze poznanie wÅ‚asnych przekonaÅ„, wartoÅ›ci i strategii postÄ™powania przez trenujÄ…cego.
Czytaj
 
TRENING DLA TRENERÓW NLP
TRENING DLA TRENERÓW NLP jest skÅ‚ada siÄ™ z dwóch moduÅ‚ów:
Pierwszy stopień kończy się uzyskaniem certyfikatu Associate Trainer of NLP" (Asystujący Trener NLP),
Drugi stopień kwalifikuje do uzyskania certyfikatu - "Certyfikowany Trener NLP".
Czytaj
 
NLP

Magiczna różdżka, latarnia czarnoksiÄ™ska czy "każdemu sprzedaż wszystko co zechcesz", a może "ni pies, ni wydra, coÅ› na ksztaÅ‚t Å›widra".

Czy masz już choćby wstępny pogląd na to, czym jest NLP?

Czytaj
 
UÅšMIECH TRENERA NLP czyli Coacha
ale jaja z nlp
CzytaÅ‚em kiedyÅ› fragment Ewangelii. ByÅ‚ o Grinderze (jednym z twórców NLP). BrzmiaÅ‚ jakoÅ› tak:
Czytaj